மாதிரி வினாத்தாள் – தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் : G.E.C. A/L 2019

0
487

MODEL PAPER – Science For Technology : G.E.C. A/L 2019 – Techno World, Jaffna.

Model Paper – Part I, II & III.

தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம், மாதிரி வினாத்தாள் – க.பொ.த. உயர்தரம் : 2019.

மாதிரி வினாத்தாள் – பகுதி I, II & III.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here