வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் குழுநிலை விவாதத்தின் இரண்டாம் நாள் இன்று

0
7

2019 ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் குழுநிலை விவாதத்தின் இரண்டாம் நாள் விவாதம் இன்று(14) இடம்பெறவுள்ளது.

இன்று(14) பிரதமர் வகிக்கும் தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு,


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here