கல்வி

மணிக்கூட்டு வரைபடம்

முட்கடிகாரமொன்றின் (ஒத்திசைவு மணிக்கூடு – Analog Clock) அமைவினைப் போன்று மையத்திலிருந்து பிரிந்துசெல்கின்ற ஆரைகளில் தரவுகளைக் குறித்துக் காட்டுகின்ற வரைபடங்கள் மணிக்கூட்டு வரைபடங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக வருடத்தின் மாதாந்த ரீதியிலான காலநிலைத் தரவுகளைக் காட்டுவதற்கு இவ்வரைபடம்...

குகை தோழர்களின் கதை

அன்புள்ள தம்பி தங்கைகளே! அற்புதமான சில இளைஞர்களின் கதையைக் கூறப் போகின்றேன் வாருங்கள்! 300 வருடங்களாக உறங்கிய இளைஞர்கள் இவர்கள். கேட்கவே ஆச்சர்யமாக இருக்கின்றதா? ஆம்! அற்புதமான, அதிசயமான சம்பவம்தான் இது! ஒரு நாட்டை...

இஸ்மாயில் நபியும்… ஆடும்

-ஷைய்க் S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலபி- நபி இப்ராஹிம்(அலை) அவர்கள் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு நபி ஆவார்கள். இவர்களுக்கு நீண்ட காலமாக குழந்தைகள் எவரும் இருக்கவில்லை. நன்றாக வயது சென்ற பின்னர்தான் இஸ்மாயில் என்றொரு ஆண்...

சவால்களைச் சமாளிக்க ‘கூட்டுத்தலைமைத்துவம்’

இந்நாட்டில் வாழும் முஸ்லிம்களின் இருப்புக்கும், உரிமைகளுக்கும்  திரைமறைவிலும், நேரடியாகவும் வரலாற்று நெடுங்கிலும் அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அண்மைய தாக்குதல்கள் முஸ்லிம்களின் வாழ்;வுரிமைக்கான பாதுகாப்பற்ற நிலையை மிகத் தெளிவாகப் பறைசாட்டியிருக்கிறது. அவசர காலச்சட்டமும், ஊரடங்குச்சட்டமும்,...
error: Content is protected !!